Vítáme Vás na stránkách LAUBMEDICO, ambulance všeobecného lékařství.

Dovolená během letních prázdnin:
22.7.-26.7.2024
Zastupuje ordinace MUDr. Neumanové – v areálu kláštera Mendlovo náměstí 1a (po vstupu brankou první budova napravo).
Ošetření pouze akutních případů (nelze vydávat výpisy ze zdravotní dokumentace, posudky k řidičskému průkazu apod.)
Více informací zde.

_____________________________

Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství:

LAUBMEDICO s.r.o., v souladu s Vyhláškou č. 186/2009 Sb. o rezidenčních místech, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství
Termín podání přihlášek do 16.8.2024
Pozice vhodná i pro absolventy. 
Termín výběrového řízení: 26.8.2024 ve 13:00 – ordinace Laubmedico, Mendlovo náměstí 1a, Brno.

Adresa pro podání přihlášky: 
LAUBMEDICO, s.r.o.
Mendlovo nám. 1a
60300 Brno

Seznam dokladů přiložených k přihlášce:
Přihláška musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č.1 vyhlášky č. 186/2009 Sb.
https://www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2024/

K přihlášce uchazeč doloží:

  1. vyplněný osobní dotazník – viz příloha 2 vyhlášky č. 186/2009 Sb.  
  2. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, ne starší 3 měsíců  
  3. výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, ne starší 3 měsíců  
  4. neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti  
  5. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji žadatel získal
  6. potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání – obor všeobecné lékařství
  7. přehled odborné praxe

_____________________________

Zájemci o očkování proti černému kašli (vakcína Adacel), hlaste se telefonicky či mailem.
_____________________________

Pacienty s respiračním onemocněním (rýma, kašel, bolesti v krku, teploty) prosíme o nošení respirátoru v čekárně i ordinaci.

_____________________________

Poskytujeme školení první pomoci pro firmy, bližší informace zde. V případě zájmu nás kontaktujte: ordinace@laubmedico.cz.

_____________________________

Ordinační doba je rozdělena na dobu pro objednané a neobjednané pacienty. Ordinační doba pro neobjednané je vyhrazena pro pacienty s akutními potížemi (není určena k závodním prohlídkám, výpisům ze zdravotní dokumentace, posudkům k řidičským průkazům atp. – pro tyto služby se prosím objednejte předem). V případě respiračního infektu noste respirátor nebo nevstupujte do čekárny a telefonicky informujte sestřičku. Děkujeme za ohleduplnost.

Pokud se Vám nedaří do ordinace dovolat, kontaktujte nás prosím mailem (vhodné pro žádosti o recepty, neakutní dotazy) – ozveme se Vám, jakmile to bude možné. SMS nejsou vyřizovány

_____________________________

Prevence:
Každý pacient má možnost objednat se 1x za 2 roky na preventivní prohlídku = klinické vyšetření + odběry, event. doplňková vyšetření dle indikace lékaře. Více na stránkách VZP (zde).