Vítáme Vás na stránkách LAUBMEDICO, ambulance všeobecného lékařství.

Výběrové řízení na rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství – podrobné informace viz níže.

Dovolená v letních měsících:
18.7.-22.7.2022
1.8.-12.8.2022
1.9.-2.9.2022
V tyto dny nás zastupuje ordinace MUDr. Neumanové (MUDr. Škrabalová) – nově v areálu kláštera Mendlovo náměstí 1a (po vstupu brankou první budova napravo). Ošetření pouze akutních případů (nelze vydávat výpisy ze zdravotní dokumentace, posudky k řidičskému průkazu apod.).
Kontakt: https://neu-ordinace.cz/
Tel.: 543 211 158 
E-mail: ordinace.pekarska13@gmail.com

____________________________________________________

Během prázdnin je ordinační doba opět rozdělena na dobu pro objednané a neobjednané pacienty. Ordinační doba pro neobjednané je pro pacienty s akutními potížemi (není určena k závodním prohlídkám či posudkům k řidičským průkazům atp. – pro tyto služby se prosím objednejte předem). V případě respiračního infektu noste respirátor nebo nevstupujte do čekárny a telefonicky informujte sestřičku. Děkujeme za ohleduplnost.

____________________________________________________

Výběrové řízení na rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství

LAUBMEDICO s.r.o., v souladu s Vyhláškou č. 186/2009 Sb. o rezidenčních místech, vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru Všeobecné praktické lékařství
Termín podání přihlášek do 20.8.2022
Pozice vhodná i pro absolventy. 

Adresa pro podání přihlášky: 
LAUBMEDICO, s.r.o.
Mendlovo nám. 1a
60300 Brno

Seznam dokladů přiložených k přihlášce:
Přihláška musí obsahovat náležitosti stanovené v příloze č.1 vyhlášky č. 186/2009 Sb.
https://www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2022/

K přihlášce uchazeč doloží:

  1. a) vyplněný osobní dotazník – viz příloha 2 vyhlášky č. 186/2009 Sb.  
  2. b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, ne starší 3 měsíců  
  3. c) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, ne starší 3 měsíců  
  4. d) neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti  
  5. e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji žadatel získal
  6. f) potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání – obor všeobecné lékařství 
  7. g) přehled odborné praxe  

 

Termín výběrového řízení bude uveden na webu www.laubmedico.cz v první polovině září.

____________________________________________________

Aktuálně z kapacitních důvodů nové pacienty neregistrujeme

____________________________________________________

Prevence:
Každý pacient má možnost objednat se 1x za 2 roky na preventivní prohlídku = klinické vyšetření + odběry, event. doplňková vyšetření dle indikace lékaře. Více na stránkách VZP (zde).