• 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
  • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
  • 213 Revírní bratrská pokladna
  • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda