Informace k provedení pracovnělékařských prohlídek:

  1. Od personalisty obdržíte žádost o pracovnělékařskou prohlídku a posudky k potvrzení
  2. Objednejte se s dostatečným předstihem ke svému registrujícímu praktickému lékaři pro Výpis ze zdravotní dokumentace (nesmí být starší 90ti dnů). Bez výpisu není možné dokončit prohlídku a vydat posudek!
  3. Objednejte se k prohlídce u nás – online zde, event. telefonicky či mailem. Do poznámky uveďte firmu a typ prohlídky (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní – uvedeno na formulářích od zaměstnavatele)
  4. Dostavte se v daný termín do ordinace – Laubmedico, Mendlovo nám. 1a, Brno. V areálu kláštera, průchodem na nádvoří, vchod C, 1. patro.

S sebou vezměte:

  • vyplněnou žádost o pracovnělékařskou prohlídku
  • Posudek o zdravotní způsobilosti k práci (3x)
  • doklad totožnosti
  • vzorek ranní moči
  • Výpis ze zdravotní dokumentace registrujícího praktického lékaře
  • v případě mimořádné prohlídky či chronického onemocnění vezměte s sebou i aktuální zprávy od specialistů. V odůvodněných případech si může lékař provádějící pracovnělékařskou prohlídku vyžádat další, doplňující vyšetření.

 

Případná úhrada (záleží dle typu posudku a smluvní firmy) je možná pouze hotově.
Pracovnělékařské služby jsou prováděny pouze zaměstnancům smluvních firem!

Děkujeme Vám za spolupráci.